De geschiedenis

Het verleden van het Beurtschip

Beurtschipper Wiebe Peekema van Grouw voer sinds 1873 met zijn houten Beurtschip Dorp Grouw de wekelijkse beurt tussen Grouw en Leeuwarden en tussen Grouw en Sneek. Dit schip, de voormalige Ebelina, in Friesland ook een vermaarde hardzeiler, was in 1862 gebouwd door Eeltje Holtrop van der Zee te Joure.

In 1909:

besloot Peekema het schip van de hand te doen en te vernieuwen. Hij bestelde op dezelfde werf, die nu geleid werd door de zoon van Eeltjebaas, Auke van der Zee, een ijzeren beurtschip. Hoewel de motorbeurtschepen snel in aantal toenamen en ook op deze werf werden gebouwd, koos Peekema (verwoed zeiler als hij was) toch voor een zeilend beurtschip. In 1921 dankt Peekema het schip af en wordt het verkocht naar Workum.

Twee jaar later:

koopt de Hindelooper beurtschipper Piet Amsterdam het schip voor de beurtvaart op Sneek, die hij tot dat jaar met een houten beurtscheepje, dat nog bij Wijbrands in Hindeloopen was gebouwd, had gevaren. Beurtschip Dorp Grouw wordt herdoopt tot Drie Gebroeders. In 1925 laat zijn zoon Wiggert, die de beurtdienst van zijn vader had overgenomen, een hulpmotor in het schip plaatsen. Als je soms het hele Heegermeer en de Fluessen over moet bomen, dan wil je dat wel.

In 1930:

verkoopt Amsterdam zijn schip voor ƒ1.400,00 aan een visserman in Stavoren en gaat verder met een motorbeurtscheepje. Na Stavoren komt het schip via Harlingen en Usquert in Zoutkamp terecht. In 1949 wordt A. Frik Jzn. aldaar de nieuwe eigenaar. De naam van het schip wordt nu Twee Gebroeders en krijgt als visserijnummer ZK 37 en zal ruim 60 jaar in de familie blijven. In 1964 is zoon J. Frik de volgende eigenaar. Na tien jaar laat hij een zwaardere motor in het schip plaatsen. Het was, zoals de eigenaar Frik later schreef, ‘net geschikt voor de visserij op het wad, omdat het zo vlot lag, behalve het buiswater met die volle kop’. Dat werd in 1962 veranderd. Er werd een kottersteven voorgelast, terwijl men het originele voorschip liet zitten.

In 1988:

werd de ZK 37 uit de garnalenvisserij genomen en werd het schip tot motorjacht verbouwd. Hiermee heeft de familie Frik nog heel wat jaren met veel plezier rondgevaren. Het was een keurig verbouwde viskotter, waarvan alleen ingewijden wisten welk geheim het voorschip verborg.

Heden

Wat er nu gebeurt met het Beurtschip

Het is de bedoeling dat Beurtschip Dorp Grouw (uit 1910) wordt gerestaureerd ten behoeve van praktische arbeidsintegratie/educatie van deelnemers met technische interesse. Het leerwerkbedrijf zal gericht zijn op jongeren met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt en op ouderen met afstand tot de arbeidsmarkt (langdurig werkloos wegens leeftijd). De restauratiewerkzaamheden aan het ijzerwerk zullen gebeuren in de loods van firma WADRO te Drogeham. Van het houtwerk tot aan de oplevering van het Beurtschip Dorp Grouw wordt verzorgd door het Skûtsjemuseum te Eernewoude.

Bij de restauratie van het Beurtschip Dorp Grouw is het hoofddoel om mensen een kans te bieden om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. Het doel is dat deze mensen doorstromen naar een betaalde baan. Tijdens het project wordt er samengewerkt met publieke en private partners. Het moet toegankelijk zijn voor belangstellende bezoekers. Geïnteresseerden worden door middel van publicaties op Facebook en de website op de hoogte gehouden van de vorderingen van de restauratie. Er zijn verschillende bedrijven uit verschillende branches bij betrokken die bereid zijn om hun netwerk, geld en uren ter beschikking te stellen.

De toekomst

Onze plannen voor het Beurtschip

Na de totale restauratie moet het Beurtschip Dorp Grouw worden ingezet in de betaalde recreatievaart. Gedacht wordt om het schip met passagiers vanuit Sneek naar Hindeloopen te laten zeilen, vanwaar de passagiers zo mogelijk met de stoomtrein naar Sneek terugreizen, van Grou naar Sneek en vice versa. Het schip zal ook ingezet kunnen worden voor representatieve doeleinden. Te denken valt aan de opening van een zeilevenement, bijeenkomsten van traditionele schepen e.d.

Algemeen

Informatie over het Beurtschip

0
Bouwjaar
0
Lengte in m
0
Breedte in m
0
Tonnage in ton